nba外围

水质通报(2021年3月11日至20日)
浏览次数:637  作者: 水质检测站    发布时间:2021-03-24
        评价 国家标准限值 单位 采集全市管网监测点25份水样 水质评价      
        项目指标 检测数据平均值      
        浑浊度 ≤1 NTU 0.32 合格      
        游离氯 ≥0.05 mg/L 0.30 合格      
        臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 合格      
        肉眼可见物 合格      
        耗氧量 ≤3 mg/L 1.4 合格      
        菌落总数 ≤100 CFU/mL 0 合格      
        总大肠菌群 不得检出 CFU/100mL 未检出 合格